В тази категория ще бъдат добавяне всички курсове, които ще бъдат проведени в структурата на ЦРЧРРИ през 2024 г.