Обучителен курс, предназначен за безработни лица, за повишаване на тяхната квалификация в областта на малкия и средния бизнес и лидерските умения.