Професионално обучение за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация по специалност "Програмно осигуряване".