Начало на курса: 15-10-2020
Край на курса: 23-10-2020

Начало на записването: 09-10-2020
Край на записването: 14-10-2020

Такса за участие: —

ТЕСТ – ВХОДЯЩО НИВО ЗА КУРС „ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ“ 2020

09-10-2020

Инструкция за кандидатстване

Уважаеми участници,

Добре дошли на Платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/!

Този онлайн тест е разработен с оглед обективно определяне на входящите познания на кандидатите за курс "Програмно осигуряване"2020. Тестът се състои от две части - входящ тест по английски език за ниво В1 и входящ тест за проверка на знания по операционни системи. Първият тест (по английски език) ще бъде активен за решаване на 15 октомври 2020 г. от 00:00 часа до 24:00 ч., а вторият (по операционни системи) - на 16 октомври 2020 г. от 00:00 до 24:00 часа.  

УКАЗАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ:

1.Прочетете внимателно въпроса.

2.Верният отговор е само един за всеки въпрос. Отбележете го като кликнете в кръгчето пред отговора.

3.Времето за решаване за всеки тест е 90 мин.

4.След отбелязване на отговор, натиснете бутона "продължи", за да се визуализира следващият въпрос.

ВАЖНО!!! Когато не знаете правилния отговор, направете произволен избор и натиснете бутон "продължи" в рамките на отчитащото от таймера време, защото тестът автоматично ще отчете отказ от продължаване и ще обработи резултатите, докъдето сте стигнали!

5.Имате право само не един опит.

Класирането ще бъде по низходящ ред на получените точки сумарно от двата теста. В курса ще бъдат включени първите 12 кандидата.

Оценяването се осъществява автоматично чрез заложен алгоритъм на платформата.

След решаването на теста, ще Ви се появи съобщение "Тестът е взет успешно", което означава, че са попълнени достатъчен брой въпроси! ТОВА НЕ ГАРАНТИРА МЯСТО В КУРСА! Ще бъдат включени само първите по резултат 12 кандидата!

Мениджърът на обучението - г-жа Божидара Василева - ще се свърже с всеки кандидат по имейл в срок до 20 октомври 2020 г., за да го уведоми за резултата от класирането. То ще бъде публикувано и достъпно и в настоящата секция на платформата.

Екипът на Центъра Ви пожелава успех!