Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Качественото обслужване на клиентите на ДБТ - фактор за ефективно трудово посредничество, окт.-ноем. 2012, ІІІ група

23-10-2012  

Уважаеми участници,

Настоящото обучение е насочено към новоназначени експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници.

Целта на обучението е участниците:

 • да надградят познанията си по посока нормативна база и инструменти, използвани при трудовото посредничество;
 • да бъдат подпомогнати при анализиране  процеса на обслужване на клиентите, за да се разкрият вътрешни възможности за постигане на по-висока ефективност;
 • да усвоят различни техники за осъществяване на успешна комуникация с клиентите;
 • да стимулира процеса на творчество при осъществяване на организацията на клиентското обслужване;
 • да открият полетата на развитие при разговорите с работодатели и разработят стъпки в плана за подобряване на обслужването.

Очаквани резултати:

 • овладяване на необходимите знания и умения за работа на трудовите посредници;
 • придобиване на знания за процеса и процедурите на трудовото посредничество в дирекция "Бюро по труда";
 • и развитие  на умения за подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда".

Необходимите знания участниците ще придобият чрез възможностите на интернет-базираната платформа. Програмата за обучение е проектирана в максимална степен да оползотвори възможностите, които дава обучението, доставено чрез интернет, а именно:

 • неограничен достъп до различни източници на информация;
 • използване на богат набор учебни материали;
 • без ограничения на време и място за обучение.

Методите за обучение са: самоподготовка, отговор на въпроси, дискусия, обмен на мнения и решаване на практически задачи. 

Всеки участник:

 • Определя своя персонален план за обучение в зависимост от входящото си ниво на компетенции и организира собственото си време;
 • Решава, кога да се обучава и да участва в дискусионните форуми.

Оценка и сертифициране:

Оценката на наученото или установяване постигнатото индивидуално ниво на компетенции е единен процес за всичките учебни части от програмата за обучение. Всяка отделна учебна част се включва при изготвянето на персонално предложение за решение на практическа задача, което е доказателство за преминаването на учебната програма, както следва:

МОДУЛ 1: Пазар на труда. Нормативна база и инструменти използвани при трудовото посредничество

МОДУЛ 2: Принципи на обслужване на клиентите в дирекциите "Бюро по труда"

МОДУЛ 3: Успешният разговор с работодател - предпоставка за добро обслужване

МОДУЛ 4: Решаване на конфликтни ситуации при взаимодействие с клиентите на дирекции "Бюро по труда"

МОДУЛ 5: Отговор на поставени въпроси във връзка с трудовото посредничество - допълнителни познания по темата "Качественото обслужване на клиентите на ДБТ - фактор за ефективно трудово посредничество".

Критерии за участие:

 • Добра компютърна грамотност - работа с файлове в WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF формат; умения за ползване на интернет;
 • Възможност за пряк достъп до: персонален компютър с параметри да поддържа минимум операционна система MS Windows 95, интернет връзка, програма за навигация в интернет, персонална пощенска кутия (e-mail account);
 • Мотивация за участие в нова форма на обучение, за постигане на по-високо ниво в професионалното си развитие;
 • Готовност за отделяне на лично време за обучение (извън работното време);

Фази на обучението в дистанционния курс:

 • 24 октомври - 29 октомври: Регистрация на интернет платформата, запознаване с виртуалната учебна среда;
 • 26 октомври - 01 ноември: Договаряне на персоналния план за обучение;
 • 29 октомври - 24 ноември: Самоподготовка, подготовка на 3 практически задачи, участие в дискусионните форуми: съгласно персоналния план за обучение на участника.

Успешното завършване на курса приключва с издаване  на сертификат от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Успешна и ползотворна работа!