Платформа за дистанционно обучение

Описанието на предложената платформа за дистанционнно обучение има за цел да Ви ориентира как е структуриран нашият сайт, за да се научите бързо и безпроблемно да оперирате с него. Не трябва да изпитвате притеснения, ако до този момент не Ви се е налагало да използвате виртуалното пространство, за да се обучавате от разстояние – тук ще откриете подробни разяснения как да боравите с предложените програми и да използвате поместените ресурси.
След като отворите нашия сайт, Вие ще попаднете на Главната страница, в горната част на която са разположени бутони с надпис Курсове, Регистрация, За платформата. Тези бутони ще Ви отпратят към отделни подстраници, които могат да бъдат прочетени от всеки.
Ако имате регистрация на платформата и участието Ви в избран курс е одобрено, Вие получавате достъп до Лична страница на курс, като въведете своето име и парола в секция Вход (разположена на Главната страница).

В подстраница За платформата Вие можете да се запознаете със цялостното структуриране на сайта, както и с предложената от нас концепция за учене от разстояние. Особено внимание заслужава рубриката За дистанционното обучение, която ще бъде достъпна за Вас след натискане на съответния бутон от менюто в ляво на екрана.
 • За дистанционното обучение предлага следната информация:
 • Класна стая е друга подрубрика от подстраница За платформата, която съдържа демонстрация с илюстрации на актуалните екрани при работа в Личната страница, и по конкретно с отделните подрубрики Личен учебен пакет, Помощни материали, Работа в екип , Индивидуално съдействие.
 • За нас е подрубрика, представяща екипа, който отговаря за управлението на обученията, предложени на сайта.
 • За контакт съдържа информация за контакт с екипа, който управлява дистанционните обучения.
Следващата подстраница, която стартира от Главната страница, носи наименованието Курсове. На нея е поместен списък с всички предлагани курсове, които са съпроводени с резюмета, които са оформени в подраздели „Предназначен за”, „Цели на обучението” и „Учебно съдържание”. Организацията на подстраницата е оформена в „стъпки”, които просто трябва да се следват, за да се получи информация за съдържанието на предложените курсове и/ или да се изпрати заявка за записване за някой от тях.
 • Стъпка 1 представя списъка с курсовете, в чиито описанията е разположен бутон Запиши. Чрез този бутон можете да изпратите заявка за участие в избран от Вас курс. Важно е да се знае, че за да се запишете за определен курс, Вие трябва да сте регистрирали преди това (виж подстраница Регистрация), т.е трябва да имате потребителско име и парола на платформата за ДО.
 • Стъпка 2 се активира при избиране на бутон Запиши в описанието на някой от курсовете. Платформата проверява дали до момента сте въвели своето име и парола и Ви моли да го направите ако е нужно. Ако все още нямате регистрация Ви се дава възможност да си направите. След успешна идентификация, преминавате към стъпка 3.
 • В Стъпка 3 се изпраща формуляра за кандидатстване. Той се генерира автоматично, като посочва името на избрания от Вас курс и изисква избор/ потвърждение на периода на обучение. Предлагат се две опции за завършване на процедурата: Изпрати- изпраща заявката и запазва формуляра; Откажи - не запазва и не изпраща формуляра.
Последната подстраница, разположена на Главната страница е Регистрация и съдържа следните рубрики:
 • Как да участвате предоставя информация за изискванията за работа на платформата за ДО и начините за записване за конкретен курс.
 • Формуляр за кандидатстване съдържа онлайн достъп до попълнените формуляри със заявки за участие в курсове с възможност за отказ от курс или промяна на учебен период, преди началото на курса и възможност за изтегляне и печат на попълнените формуляри заедно с личната информация на потребителя.
 • Регистрация изисква попълване на лични данни и малко професионална информация преди участие за първи път в дистанционно обучение на платформата.
Регистрация на платформата и одобрение за участие в курс са условията за достъп до Лична страница на курс, до която се достига чрез въвеждане в полето Вход (разположено на Главна страница) на потребителско име и парола. Личната страница на обучавания се състои от следните „елементи”: Личен учебен пакет, Помощни материали, Работа в екип, Индивидуално съдействие.
 • Личният учебен пакет е съставен от документи, които се отнасят до методологията на провеждащото се индивидулно обучение и до предвиденото учебно съдържание. Той дава достъп до следните ресурси.
  • Бутон Наръчникът на обучавания дава достъп до документ с инструкции относно предложените учебни материали.
  • Бутон Личеният план на обучението отвежда до документи, които касаят изготвянето на индивидуален учебен план от обучаван и утвърждаването му от преподавател. Документите включват формуляр за изготвяне на индивидуален план, подробни инстукции за неговото попълване и утвърдения индивидуален план (когато бъде одобрен от преподавателя). Одобреният план предоставя информация за индивидуалните срокове, предвидени за усвояване на учебното съдържание, за изпращане на заданията за оценка и за получаване на съответните резултати.
  • Бутон Учебни материали извежда документ, които са оформени като ZIP архив, който съдържа всички основни материали за курса.
 • Помощни материали
  • Библиотека – притежажава ресурс за търсене в предложените материали. Отделните материалите в библиотеката са групирани тематично по курс. Всеки участник вижда документите за курсовете, за които е записан. В Библиотеката материалите са разделени на: допълнителни материали за курс, включително справочни материали и материали от външни интернет страници; други материали – книги, статии, документи, снимки, и др.
  • Материали от участници – курсови работи на участници в обучения и техните резултати, групирани по курс. Всеки участник вижда документите за курсовете, за който е записан.
  • Връзки - полезни връзки към външни страници.
  • Речник - динамичен речник, съдържащ терминологията на проведените обучения, който се обогатява периодично.
 • Работа в екип
  • Учебен форум – това е тематично организиран форум, в който темите са взаимствани от актуалните към момента курсове. Архивираните дискусии включват всички завършили курсове. Потребителите на сайта имат достъп до всички дискусионни теми, за да се насърчават взаимно. Преподавателите задават и модерират дискусионните теми, всички потребители могат да четат съобщенията и да отговарят. Архива на завършилите дискусии се записва в базата данни хронологично, и се предоставят справки по години, заедно с обща статистика на получените съобщения по дадена тема.
  • Виртуално кафене – виртуална стая за неформални дискусии, в която всички потребители са равноправни и свободно обменят общи мнения и информация.
  • Списък на участниците – актуален списък на участниците в обучението, който включва техните адреси и е-mail.
 • Индивидуално съдействие
  • Връзка с преподавател – предоставя възможност за водене на кореспонденция между преподавателя и участника в обучението, с цел подпомагане на учебния процес;
  • Връзка с IT специалист - индивидуална кореспонденция с техническо лице в рамките на системата, във връзка с възникнали технически и информационни проблеми.