Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Условия и ред за атестиране на служителите в държавната администрация

20-06-2008 УЧЕБНА ПРОГРАМА за дистанционен курс на специализирано обучение на служители от Агенцията по заетостта Тема: "УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ " Период на провеждане: 26.06 - 28.07.2008 г. Учебна среда: интернет базираната платформа за дистанционно обучение (ПДО) на НЦПР към Министерството на труда и социалната политика. Обучаващ екип: Иванка Аврамова - началник отдел "Квалификация на персонала" ; Елена Николова - младши експерт, отдел "Квалификация...

План за действие на безработно лице (завършил на 31 май 2008)

26-03-2008 УЧЕБНА ПРОГРАМА за дистанционен курс на специализирано обучение на служители от Агенцията по заетостта вторият курс на тази тема се проведе в периода 31.03 - 31.05. 2008 г Тема: "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ" (СОАЗ1) Период на провеждане: 31.03 - 19.05.2008 г. Организатор: отдел „Учебно - методическа дейност" към Национален център за професионално развитие (НЦПР) съвместно с отдел "Квалификация на персонала" в Агенция по заетостта Учебна среда: интернет базираната платформа за...

План за действие на безработно лице [завършило - 11-12/2007]

28-12-2007

От 01.11.2007 г. до 15.12.2007 г. успешно приключи първият пилотен курс на дистанционно обучение.  За повече информацияр вижте документа.

  7891011121314151617