Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Социален диалог

17-09-2009 Присъствената форма на обучението ще се състои на 25.09.2009г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, където ще бъде изнесен основният лекционен материал. Тръгването на участниците е на 25.09.2009г. в 9.15ч. от ъгъла на бул. Дондуков и ул. Сердика пред ресторанта за бързо хранене KFC. Основните цели на настоящото обучение са: *Повишаване осведомеността относно механизмите за прилагане на социалния диалог при осъществяването на политиките на МТСП – индустриални...

Управление на риска. Управление на корупционния риск в публичната администрация

08-09-2009 Управлението на риска е динамичен процес, който се обуславя от външните и вътрешните условия, в които организациите функционират. Той представлява част от цялостното управление на администрацията и се осъществява на всички нейни йерархични нива. Управлението на риска се обуславя от стратегическите и оперативните цели на всяка организация. Обучението ще представи Стратегията за управление на риска в системата на МТСП в контекста на целите, заложени в Стратегическия план на МТСП за периода 2008...

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 5

11-06-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 4

30-05-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 3

26-05-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 2

25-05-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

ДОБЪР МЕНИДЖЪР

18-05-2009 Основната цел на обучението е ръководните кадри да овладеят съвременните принципи на мениджмънта в сферата на социалните дейности; да станат съпричастни към актуалните разбирания и методи за модернизация на социалната политика и институциите за социална работа.

Бърз старт

24-04-2009

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 1

21-04-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

ДЕМО КУРС

18-03-2009 Цели Преподавател Програма