Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 2

25-05-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

ДОБЪР МЕНИДЖЪР

18-05-2009 Основната цел на обучението е ръководните кадри да овладеят съвременните принципи на мениджмънта в сферата на социалните дейности; да станат съпричастни към актуалните разбирания и методи за модернизация на социалната политика и институциите за социална работа.

Бърз старт

24-04-2009

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 1

21-04-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

ДЕМО КУРС

18-03-2009 Цели Преподавател Програма

Условия и ред за атестиране на служителите в държавната администрация

20-06-2008 УЧЕБНА ПРОГРАМА за дистанционен курс на специализирано обучение на служители от Агенцията по заетостта Тема: "УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ " Период на провеждане: 26.06 - 28.07.2008 г. Учебна среда: интернет базираната платформа за дистанционно обучение (ПДО) на НЦПР към Министерството на труда и социалната политика. Обучаващ екип: Иванка Аврамова - началник отдел "Квалификация на персонала" ; Елена Николова - младши експерт, отдел "Квалификация...

План за действие на безработно лице (завършил на 31 май 2008)

26-03-2008 УЧЕБНА ПРОГРАМА за дистанционен курс на специализирано обучение на служители от Агенцията по заетостта вторият курс на тази тема се проведе в периода 31.03 - 31.05. 2008 г Тема: "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ" (СОАЗ1) Период на провеждане: 31.03 - 19.05.2008 г. Организатор: отдел „Учебно - методическа дейност" към Национален център за професионално развитие (НЦПР) съвместно с отдел "Квалификация на персонала" в Агенция по заетостта Учебна среда: интернет базираната платформа за...

План за действие на безработно лице [завършило - 11-12/2007]

28-12-2007

От 01.11.2007 г. до 15.12.2007 г. успешно приключи първият пилотен курс на дистанционно обучение.  За повече информацияр вижте документа.

  678910111213141516