Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 5

11-06-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 4

30-05-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 3

26-05-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 2

25-05-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

ДОБЪР МЕНИДЖЪР

18-05-2009 Основната цел на обучението е ръководните кадри да овладеят съвременните принципи на мениджмънта в сферата на социалните дейности; да станат съпричастни към актуалните разбирания и методи за модернизация на социалната политика и институциите за социална работа.

Бърз старт

24-04-2009

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 1

21-04-2009 Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец. След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда"...

ДЕМО КУРС

18-03-2009 Цели Преподавател Програма

Условия и ред за атестиране на служителите в държавната администрация

20-06-2008 УЧЕБНА ПРОГРАМА за дистанционен курс на специализирано обучение на служители от Агенцията по заетостта Тема: "УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ " Период на провеждане: 26.06 - 28.07.2008 г. Учебна среда: интернет базираната платформа за дистанционно обучение (ПДО) на НЦПР към Министерството на труда и социалната политика. Обучаващ екип: Иванка Аврамова - началник отдел "Квалификация на персонала" ; Елена Николова - младши експерт, отдел "Квалификация...