Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Развитие на трудово посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на Дирекция "Бюро по труда" юни 2010

02-06-2010 Уважаеми участници в курс "Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", Настоящото обучение е насочено към експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *§ Да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда"; *§ Да придобият допълнителни...

Социална подкрепа на лица и семейства

26-05-2010 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актулните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: повишаване на знания и умения за ефективно прилагане на политиките за социална...

Управление на проектен цикъл май 2010

21-05-2010 Тема: Управление на проектен цикъл Период на провеждане: 13.05.2010 г. до 30.05.2010 г. Организатор: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи Учебна среда: интернет базираната платформа за дистанционно обучение (ПДО) на НЦПР към Министерството на труда и...

Социална подкрепа на лица и семейства

09-11-2009 Уважаеми участници, Искам да Ви поздравя за добре дошли в това обучение и за Вашата готовност да участвате в една съвременна и интерактивна форма на придобиване на знания и умения. Надявам се, че нашето виртуално съвместно сътрудничество ще бъде наистина полезно за Вас и ще допринесе за Вашето професионално развитие. Пожелавам Ви успешна и ползотворна работа. Надежда Сотирова Мениджър на дистанционното...