Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Управление на проектен цикъл май 2010

21-05-2010 Тема: Управление на проектен цикъл Период на провеждане: 13.05.2010 г. до 30.05.2010 г. Организатор: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи Учебна среда: интернет базираната платформа за дистанционно обучение (ПДО) на НЦПР към Министерството на труда и...

Социална подкрепа на лица и семейства

09-11-2009 Уважаеми участници, Искам да Ви поздравя за добре дошли в това обучение и за Вашата готовност да участвате в една съвременна и интерактивна форма на придобиване на знания и умения. Надявам се, че нашето виртуално съвместно сътрудничество ще бъде наистина полезно за Вас и ще допринесе за Вашето професионално развитие. Пожелавам Ви успешна и ползотворна работа. Надежда Сотирова Мениджър на дистанционното...

Социален диалог

17-09-2009 Присъствената форма на обучението ще се състои на 25.09.2009г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, където ще бъде изнесен основният лекционен материал. Тръгването на участниците е на 25.09.2009г. в 9.15ч. от ъгъла на бул. Дондуков и ул. Сердика пред ресторанта за бързо хранене KFC. Основните цели на настоящото обучение са: *Повишаване осведомеността относно механизмите за прилагане на социалния диалог при осъществяването на политиките на МТСП – индустриални...

Управление на риска. Управление на корупционния риск в публичната администрация

08-09-2009 Управлението на риска е динамичен процес, който се обуславя от външните и вътрешните условия, в които организациите функционират. Той представлява част от цялостното управление на администрацията и се осъществява на всички нейни йерархични нива. Управлението на риска се обуславя от стратегическите и оперативните цели на всяка организация. Обучението ще представи Стратегията за управление на риска в системата на МТСП в контекста на целите, заложени в Стратегическия план на МТСП за периода 2008...