Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Социална подкрепа на лица и семейства

09-11-2009

Приветствие до учасниците от Надежда Сотирова- мениджър на обучението

Уважаеми участници,

Искам да Ви поздравя за добре дошли в това обучение и за Вашата готовност да участвате в една съвременна и интерактивна форма на придобиване на знания и умения. Надявам се, че нашето виртуално съвместно сътрудничество ще бъде наистина полезно за Вас и ще допринесе за Вашето професионално развитие. Пожелавам Ви успешна и ползотворна работа.

Надежда Сотирова

Мениджър на

дистанционното обучение