Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

ДОБЪР МЕНИДЖЪР

18-05-2009

Основната цел на обучението е   ръководните кадри да овладеят съвременните принципи на мениджмънта в сферата на социалните дейности; да станат съпричастни към актуалните разбирания и методи за модернизация на социалната политика и институциите за социална работа.