Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 20-03-2020
Край на курса: 25-03-2020

Начало на записването: 20-03-2020
Край на записването: 23-03-2020

Такса за участие: —

Инструктаж за работа на дистанционната платформа

20-03-2020

Уважаеми участници,

този он-лайн курс е отворен, за да обслужи нуждите от инструктиране на повече експерти на ЦРЧРРИ за боравене с дистанционната платформа.

Той ще се осъществи, съгласно програмата, в следните стъпки:

20.03.2020 - регистриране на участниците;

23.03.2020 - упражняване на темите от програмата в реална среда.

За целта е необходимо номинираните участници предварително да се запознаят с изпратените ръководства за работа - на мениджъра, на тютора, на обучаемия.

Успешна работа!