Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 22-10-2019
Край на курса: 23-10-2019

Начало на записването: 14-10-2019
Край на записването: 21-10-2019

Такса за участие: —

Програмно осигуряване-2019

15-10-2019

Програмно осигуряване - 2019

Уважаеми участници,

Тестът и есето на английски език ще бъдат активни на 22.10.2019 г., от 00:00 до 23:59 часа. 

Есето не трябва да бъде повече от 1800 знака!

Резултати ще бъдат изпратени в бюрата по труда до 25.10.2019 г. след, което ще се свържат с одобрените кандидати.