Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 17-09-2018
Край на курса: 27-09-2018

Начало на записването: 20-09-2018
Край на записването: 27-09-2018

Такса за участие: —

Програмно осигуряване - 2018 г.

13-09-2018

Програмно осигуряване - 2018 г.


УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,


Вие се намирате в дистанционната платформа на ЦРЧРРИ.

Целта на регистрацията Ви е възможността за решаването на онлайн тест по английски език, с който ще кандидатствате за участие в професионален курс "Програмно осигуряване".

Моля, следвайте указанията, които сте получили предварително в писмото за регистрация.

 

Успех на всички!