Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 21-11-2016
Край на курса: 12-12-2016

Начало на записването: 21-11-2016
Край на записването: 03-12-2016

Такса за участие: —

Администриране на компютърни мрежи. Работа с база данни и сигурност на данните

17-11-2016

Администриране на компютърни мрежи. Работа с база данни и сигурност на данните

Уважаеми колеги,

 

Вие стартирате виртуалното продължение на семинара на тема "Администриране на компютърни мрежи. Работа с база данни и сигурност на данните".

Моля да продължите Вашата регистрация, като следвате подробните указания в писмото за регистрация, което получихте в присъствената част.

Дистанционната част на обучението ще продължи от 26 ноември до 2 декември 2016 г. В този времеви диапазон ще имате възможност да дискутирате различни теми от полето на Вашата професионална дейност с тютора проф. Георги Димитров. Поради настъпили форсмажорни обстоятелства доц. Марио Ангелов не е в състояние да вземе участие в семинара, за което молим да ни извините.

Надяваме се, че получените знания в дистанционната част ще Ви бъдат полезни в професионалната дейност.

 

Успех на всички участници в семинара!