Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Социална работа с деца и семейства в риск-ноември 2011г.

09-11-2011

Съдържание

» Социална работа с деца и семейства в риск-ноември 2011г.
» Социална работа с деца и семейства в риск-ноември 2011г.

Социална работа с деца и семейства в риск-ноември 2011г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Вие имате специалната привилегия да бъдете участници в специализирано обучение с дистанционна форма на провеждане. Тази авангардна форма е част от проекта "Изграждане на институционален  капацитет на МТСП" и от споразумението между МТСП и Международния център за обучение - Торино към Международната организация на труда.

Една от целите на проекта е да се популяризира  и утвърди дистанционната форма на учене сред служители от институциите към МТСП, като тя се  прилага за пръв път в обучението на държавни служители от публичната администрация на Република България. Изборът ви е доказателство, че отговаряте на високите критерии за професионална компетентност, новаторски дух и висока лична мотивация за развитие.

Убеден съм, че с участието си в дистанционния учебен курс ще откриете нови възможности и ще извлечете максимум ползи за развитие и усъвършенстване на професионалните си умения. От ваша страна очакваме активно участие, много инициативи, споделяне на натрупания опит, както и на проблемите, пред които ви изправя действителността.

С пожелания за успешна работа,

Ивайло Иванов,

Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане