Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

"Модулно обучение на инспектори от ИА "ГИТ" с професионален опит"-юли 2011

07-07-2011

"Модулно обучение на инспектори от ИА "ГИТ" с професионален опит"-юли 2011

 

Уважаеми участници,

Настоящото обучение е насочено към инспектори от ИА „ГИТ" за надграждане на професионални знания и опит по електробезопасност и контрол в рискови производства и дейности.

Целта на обучението е Придобиване на знания, умения и квалификация за комуникиране и извършване на инспектиране по спазване на изискванията за осигуряване на електробезопасност в предприятията от всички икономически дейности.

Придобиване на знания и умения за прилагане на действащите нормативни актове в областта на химичните вещества и при инспектиране на рискови производства и дейности/ без мини и кариери/.

Очаквани резултати:

  • да могат да извършват проверка по основни въпроси на безопасността на електрообзавеждането;
  • да аргументират добре прилаганите от тях принудителни мерки;
  • да разпознават опасностите - визуално при оглед и при преглед на документи;
  • да могат да се предпазят от поражение от електрически ток и опасности от химически агенти / ХА/
  • да могат да извършват проверка по специфични въпроси на труда в рисковите производства и дейности / РПД/.
  • да повишават ефективността на работата си при извършване на контролна дейност в РПД.

Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.

Работата ще се състои от изпращане на съобщения или прикачени файлове до обучителите по поставените задачи, както и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Дистанционната форма на обучение има следния график:

Модул 1: Безопасност и здраве при работа с електрообзавеждане до 1000 V

11-19 юли

Модул 2: Инспектиране на предприятия от икономически дейности с рискови производства и дейности

20-29 юли.

Във времето, определено за протичане на модулите ще бъде поставена задача под формата на казус, чието решение курсистите трябва да изпратят чрез раздел Индивидуално съдействие. Там те ще получат оценка за степента на справяне със задачата, а в Учебния форум можете да коментирате затруднения или общи въпроси по темата.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време!

Курсът  приключва след успешно положен он-лайн тест, с издаване на Удостоверение по образец на МОМН на всеки участник за степен на професионална квалификация.