Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Управление на проектен цикъл май 2010

21-05-2010

Тема: Управление на проектен цикъл

Период на провеждане: 13.05.2010 г. до 30.05.2010 г.

Организатор: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Учебна среда: интернет базираната платформа за дистанционно обучение (ПДО) на НЦПР към Министерството на труда и социалната политика.