Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Социален диалог

17-09-2009

Присъствената форма на обучението ще се състои на 25.09.2009г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, където ще бъде изнесен основният лекционен материал. Тръгването на участниците е на 25.09.2009г. в 9.15ч. от ъгъла на бул. Дондуков и ул. Сердика пред ресторанта за бързо хранене KFC.

Основните цели на настоящото обучение са:

  • Повишаване осведомеността относно механизмите за прилагане на социалния диалог при осъществяването на политиките на МТСП – индустриални отношения, пазар на труда, социално включване;
  • Повишаване на знанията относно добрите европейски практики на социален диалог;
  • По-добро разбиране за ролята на социалните партньори и гражданското общество при формирането и провеждането на политиките на МТСП;
  • Запознаване с иновациите в колективното договаряне;