Информация за контакти

Платформата е собственост на:

Министерство на труда и социалната политика
София 1000, ул. Триадица No.2,

Интернет страница: mlsp.government.bg

 

Платформата се управлява от:

голям размер
        Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

   София 1849, кв. Кремиковци,
   Отдел "Учебна дейност"

   Интернет страница: http://www.chrdri.net/

 Мениджър на дистанционната платформа е Лина Костадинова - главен експерт и методист на   ЦРЧРРИ.

    тел. 0877 486 489;

    lina_kostadinova@chrdri.net  

 

 

Платформата е изградена по проект:

"Изграждане на институционалния капацитет на Министерството на труда и социалната политика", който     се изпълнява от Международния обучителен център на МОТ (Торино, Италия) Национален координатор на проекта е Анна Атанасова

 е-поща: anna@mlsp.government.bg.

 

Дистанционната платформа продължава да функционира и изпълнява обучения, финансирани от Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ от 2015 г.