Подходящо ли е дистанционното обучение за мен?

Въпросник, който Ви помага да оцените Вашето ниво на готовност, очаквания и мотивация относно дистанционното обучение в Интернет.

Част 1

1. Имам достъп до компютър и до Интернет2. Извън работа използвам компютър у дома, при приятели или в Интернет клуб3. Мога да пиша и да изпращам електронна поща, включително да прилагам файлове (attachments)4. Мога да разглеждам Интернет страници5. Мога да търся информация в Интернет6. Аз съм объркан и раздразнен, когато работя в ИнтернетЧаст 2

7. Мога да работя добре самостоятелно8. Харесва ми да мога да избирам сам какво да науча9. Не мисля, че дистанционните курсове са за мен, защото предпочитам да уча в истинска класна стая с колеги10. Обменът на идеи и персоналната работа лице в лице с преподавател и колеги са много важни за мен11. Ценя обменът на идеи с преподавател и бързото получаване на коментар за моята работа12. През последните две години имах желание да посещавам някой курсове, но работните ми ангажименти не ми позволихаЧаст 3

13. Имам възможност да посветя 10-15 часа на седмица (в гъвкав график) на учене14. Мога да си организирам времето и да поддържам учебен ритъм15. За мен е по-лесно да се изразявам писмено отколкото устно16. Опитвам се да не търся информация и да не контактувам с колеги, за да не се отклоня от моите учебни цели17. Харесва ми идеята да бъда част от учебна общност, която се състои от хора от различни области в страната18. Мнението на моите колеги ми помага да осмисля собствените си идеи и опит19. Предпочитам да работя сам, когато се налага да създам определен документ20. Работата в малки групи не помага на личното ми обучение21. Участието в Интернет форум е забавно и подпомага ученето