Често задавани въпроси

  1. Подходящо ли е дистанционното обучение за мен?
  2. Какви курсове се предлагат?
  3. Как да се регистрирам?
  4. Как да изпратя заявка за записване в избран курс?
  5. Как да разбера дали записването ми в даден курс е потвърдено?
  6. Как да се информираме за процеса на обучение?
  7. Как да видя своя сертификат след завършване на даден курс?
Подходящо ли е дистанционното обучение за мен?
Платформата на НЦПР за дистанционно обучение изисква от Вас малко умения за работа с Интернет, положително отношение към използването на нови технологии за реализиране на традиционни учебни цели и решимост да посветите необходимите време и усилия за усвояване на нови знания и формиране на умения. Моля вижте анкетата за самооценка, която ви предлагаме!

Какви курсове се предлагат?
Вижте в Курсове списъка на предлаганите в момента и планираните в бъдеще курсове. Всеки курс съдържа резюме и бутон за записване, ако периодът за неговото провеждане е уточнен.

Как да се регистрирам?
Изберете подстраница Регистрация, бутон Регистрация и попълнете исканите данни. Сами избирате своето потребителско име и парола. Необходимата лична информация е име и фамилия, валиден адрес за електронна поща, както и малко професионална информация. Моля уверете се, че данните са коректни, защото личната информация се използва от мениджъра на курса, който потвърждава записването Ви в избрания курс.
Независимо от броя на курсовете, които записвате се нуждаете от само една регистрация!

Как да изпратя заявка за записване в избран курс?
Преди да се запишете в курса, който сте избрали, трябва да сте се регистрирали на платформата!
Изберете подстраница Курсове. Ще видите всички предлагани курсове към момента на платформата за ДО заедно със съответни кратки описания. Към всеки курс има бутон Запиши, който първо изисква да въведете вашето име и парола (ако до момента не сте го направили) и след това ви показва формуляра за кандидатстване. Във формуляра има възможност за избор на период за време на обучение и бутони за действия Изпрати, Откажи.

Как да разбера дали записването ми в даден курс е потвърдено?
Статута на всяка от вашите заявки можете да видите като изберете подстраница Регистрация, бутон Формуляр за кандидатстване. Чрез тази страница можете да откажете участие в даден курс преди неговото начало, поради други неотложни ангажименти.

Как да се информираме за процеса на обучение?
Предварителна представа за обучението в избрания от Вас курс можете да добиете чрез демонстрациите, предложени в подстраница За платформата, бутон Класна стая. Подробни инструкции се съдържат в Наръчника на обучавания, който е част от личния учебен пакет на всеки участник в курса.

Как да видя своя сертификат след завършване на даден курс?
Няколко седмици след завършване на даден курс, вашият достъп до личната Ви курсова страница се прекратява, но Вашата регистрация остава активна и можете да видите и изтеглите получения сертификат чрез подстраница Регистрация, бутон Сертификати.