Вход

Уважаеми участници,

     Приветствам Ви с „Добре дошли" в платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика. Тя е създадена от български експерти с методическото и финансово съдействие на международни специалисти по проект „Изграждане на институционалния капацитет на Министерство на труда и социалната политика", ръководен от Международен обучителен център към Международната организация на труда, гр. Торино, Италия.

     Платформата е предназначена за обучение от разстояние и е профилирана в развитието на специализирани знания за служителите от Министерство на труда и социалната политика и ВРБ към министъра на труда и социалната политика. Ежегодно на дистанционната платформа преминават успешно обучение над 150 заети на ръководни и експертни длъжности.

     Дистанционните курсове са предимно професионални. Те са съобразени с държавните образователни изисквания за определена специалност и с компетентностите, залегнали в длъжностните характеристики и целят да подпомогнат социални работници, трудови посредници и експерти от системата на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика в още по-доброто изпълнение на професионалните им задължения.

     Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи се стреми да отговори на необходимостта от качествено обучение в съвременна информационна среда и прилага високи стандарти в управлението на обучителния процес.

 

Александър Шопов

Директор ЦРЧРРИ